facebook Agro-baza

LukoMilk Classic

Preparat mlekozastępczy polecany głownie na drugi okres. Charakteyzuje się wysoką jak na ten segment koncentracją białka (21.5%) oraz tłuszczu (16%). Niska zawartość włókna (0,5%) jest spowodowana wysoką zawartością produktów mlecznych.

Dzięki temu,LukoMilk Classic świetnie rozpuszcza się w wodzie. Jest lekkostrawny, bezpieczny, stabilny i polecany w każdej hodowli cieląt.

Korzyści ze stosowania  

  • Zwiększona odporność
  • Wysokie przyrosty
  • Mniej biegunek
  • Łatwość dozowania

Skontaktuj się z Naszymi specjalistami

Login

Lost your password?